Agr. de Esc. Prof. Ruy Luis GomesHorários 2021/2022 Untis 2021
P-2814-504 Almada14/9/2021 12:11

11ºB/C    
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
8:00
8:50
 
PORT D107
CLARINDA LOPES
.MAT_A D107
ELSA AFONSO
MACS D107
ELISABETE MARIANO
 
9:00
9:50
 
PORT D107
CLARINDA LOPES
.MAT_A D107
ELSA AFONSO
MACS D107
ELISABETE MARIANO
 
10:05
10:55
 
.MAT_A D107
ELSA AFONSO
MACS D107
ELISABETE MARIANO
.ECO_A D107
MÁRIO AFONSO
HIST_A D105
ISABEL MARQUES
ING D107
FERNANDA BARROS
 
11:05
11:55
 
.MAT_A D107
ELSA AFONSO
MACS D107
ELISABETE MARIANO
.ECO_A D107
MÁRIO AFONSO
HIST_A D105
ISABEL MARQUES
 
12:00
12:50
 
 
13:00
13:50
 
GEO_A D107
FAUSTO JESUS
FIL D107
ISABEL GOMES
.MAT_A D107
ELSA AFONSO
MACS D107
ELISABETE MARIANO
FIL D107
ISABEL GOMES
PORT D107
CLARINDA LOPES
 
14:00
14:50
 
GEO_A D107
FAUSTO JESUS
ING D107
FERNANDA BARROS
.MAT_A D107
ELSA AFONSO
MACS D107
ELISABETE MARIANO
FIL D107
ISABEL GOMES
PORT D107
CLARINDA LOPES
 
15:05
15:55
 
EF CAMP1
ANA ANDRADE/ANA TERES
ING D107
FERNANDA BARROS
GEO_A D107
FAUSTO JESUS
GEO_A D107
FAUSTO JESUS
.ECO_A D107
MÁRIO AFONSO
HIST_A D105
ISABEL MARQUES
 
16:05
16:55
 
.ECO_A D107
MÁRIO AFONSO
HIST_A D104
ISABEL MARQUES
EF CAMP1
ANA ANDRADE/ANA TERES
GEO_A D107
FAUSTO JESUS
.ECO_A D107
MÁRIO AFONSO
HIST_A D103
ISABEL MARQUES
 
17:00
17:50
 
.ECO_A D107
MÁRIO AFONSO
HIST_A D104
ISABEL MARQUES
EF CAMP1
ANA ANDRADE/ANA TERES
GEO_A D107
FAUSTO JESUS
 
Untis 2021         Horário anteriorRelação com índiceHorário seguinte         Untis Software de horários